Методичну роботу в ЗДО здійснює:

Вихователь-методист:

person

РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ С.ДАВИДІВ, ВЕДЕТЬСЯ ЗГІДНО РІЧНОГО ПЛАНУ. ПЛАН СПРЯМОВАНИЙ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ” БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ»

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ - ХТО ЦЕ?

Вихователь-методист займається методичною роботою та організує весь освітній процес в дошкільному закладі. Методист аналізує, планує, організовує, координує, контролює діяльність педагогічного колективу. Разом із директором ДНЗ він керує колективом закладу, беручи участь у добиранні кадрів, у розробленні та впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи посібниками, розвивальними іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними закладами, школами, дитячими центрами та ін. Вихователь-методист проводить ґрунтовну методичну роботу у педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, семінари – практикуми, індивідуальні та групові консультації, педагогічні ради. Крім того, він бере участь у роботі з батьками: готує стенди, папки, що присвячені сімейному вихованню та ін. Робоче місце методиста, як відомо, методичний кабінет. Там кожен педагог може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми, а батьки можуть проконсультуватися з приводу розвитку дитини, отримати відповіді на питання про педагогічний процес в дошкільному закладі. Ще одне завдання методиста, мабуть, найважливіше - розуміти і правильно оцінювати сили і можливості кожного педагога, знати, що важливо для нього в житті, до чого він прагне, щоб задовольнити потребу кожного педагога в повазі, визнанні та самореалізації.

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДАЄ НАСТУПНИМ ПРАВИЛАМ:

організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів;

приносить вихователям відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід;

позначається на рівні підготовленості вихованців;

задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога;

постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків;

створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об'єднує спрямованістю до загальної мети.

off canvas menu