Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»
Розділ II. Навчальні заклади системи дошкільної освіти, їх повноваження статті 11.
Заклад дошкільної освіти та його повноваження п.2. Заклад дошкільної освіти: - задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти.

с. Давидів

с. Черепин


НАКАЗ ПРО ТЕРИТОРІЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

off canvas menu