Самоаналіз за напрямом 2:  Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду
Самоаналіз за напрямом 1: Освітнє середовище закладу освіти
Положення
про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти 
ЗДО  с. Давидів
Давидівської сільської ради

  Положення
про моніторинг якості освітньої діяльності в ЗДО с. Давидів

Моніторингові дослідження розвитку дітей 
за програмою «українське дошкілля»
2021 - 2022 н.р.

off canvas menu